Právní doložka společnosti Yolo, spol. s r.o.

Pro společnost Yolo, spol. s r.o. je rychlé a důsledné vyřizování objednávek a případných reklamací zákazníků nejvyšší prioritou. Stejný důraz je kladen i na ochranu jejich osobních údajů.
 • Ochrana osobních údajů
  • Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony Slovenské republiky. Společnost Yolo, spol. s r.o. je registrovaným správcem osobních údajů. Veškerá data získaná od zákazníků využívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném pro doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Yolo, spol. s r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští Zákon o ochraně osobních údajů Zbierky zákonov Slovenskej republiky.
  • Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
 • Copyright
  • Veškeré materiály publikované na www.yolo.sk a cz.yolo.sk jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.
  • Části webových stránek společnosti, zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií a parametrů, nesmí být zkopírovány elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněny veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv.
 • Odpovědnost
  • Společnost Yolo, spol. s r.o. upozorňuje, že informace na webových stránkách jejích obchodů jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost Yolo, spol. s r.o. může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.
  • Společnost Yolo, spol. s r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. Společnost Yolo, spol. s r.o. neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, které jsou nabízeny na webových stránkách jejích obchodů, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno. Informace uvedené na webových stránkách společnosti Yolo, spol. s r.o. nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od společnosti Yolo, spol. s r.o. v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval.